🌺 Viva Seniorzy 🌺 11-12 października 🌺 Czekamy na Was!  

Organizator:

Amplifon - światowy lider pielęgnacji słuchu

Podziel się

Na Targach Viva Seniorzy będą prowadzone zapisy na bezpłatne i niezobowiązujące, profesjonale badania słuchu w gabinetach firmy.

Polacy głusi na porady specjalistów – co 4. senior nigdy nie badał słuchu

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut badań IQS na zlecenie Amplifon, problem ze słuchem może dotyczyć nawet 2 646 062 nigdy niediagnozowanych pod tym kątem osób po 60. roku życia. Dodatkowo, więcej niż 3 lata temu słuch badało aż 45% polskich seniorów. Skala kłopotów ze słuchem wśród Polaków jest ogromna, a na związane z nimi konsekwencje występujące w codziennym funkcjonowaniu wskazało aż 49% badanych seniorów.

Jak słyszą Polacy po 60. roku życia?

Najnowsze dostępne dane demograficzne Głównego Urzędu Statystycznego (stan na koniec 2020 r.) mówią o blisko 10 milionach Polaków (9 800 233) urodzonych przed 1960 r., czyli będących obecnie powyżej 60. roku życia. Właśnie ta grupa uwzględniona została w reprezentatywnym na skale kraju badaniu dot. słuchu seniorów.

Badania pokazały, że blisko połowa ankietowanych osób (49%) cierpiała lub cierpi na problemy ze słyszeniem w codziennych sytuacjach, a co 6. osoba odczuwa takie dolegliwości stale. Wśród najczęstszych konsekwencji wskazywanych podczas wywiadów znalazły się trudności w trakcie oglądania telewizji lub słuchania muzyki (30%), frustracja z powodów kłopotów z komunikacją ogólnie (21%), niemożliwość porozumienia się z najbliższymi (11%), problemy z załatwieniem spraw urzędowych (10%) oraz niezrozumienie przez wnuki/rodzinę (8%).

Przyczyny braku diagnostyki

Wady słuchu najczęściej nie występują z dnia na dzień, a rozwijają się przez dłuższy czas. Usypia to czujność wielu starszych osób, przez co potrzeba profilaktycznych badań jest marginalizowana i odkładana „na później”. Niestety w efekcie często bywa za późno na podjęcie działania. 

Do przyczyn niebadania słuchu należą przeświadczenie o braku wady słuchu (17%), zbyt długi czas oczekiwania na wizytę (8%), a także brak środków na prywatną wizytę (10%).

Słaby słuch z powodzeniem można korygować poprzez stosowanie specjalistycznych aparatów słuchowych. Badania pokazały jednocześnie rzekome problemy z dostępnością tego rodzaju urządzeń – 11% badanych zwraca uwagę na nieposiadanie aparatu ze względu na brak możliwości jego zakupu. Warto pamiętać, że takie urządzenia są dofinansowywane z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia i podlegają refundacji. Alternatywą może być skorzystanie z funduszy PFRON, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Poziom wsparcia finansowego wyliczany jest w tym przypadku na podstawie wysokości dochodu. Do uzyskania dodatkowej refundacji konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Osoby o najniższych dochodach mogą liczyć również na wsparcie PCPR – Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Przyczyn związanych z ubytkiem słuchu jest wiele. Mogą być one spowodowane nadmiernym hałasem, zalegającą woskowiną lub nagromadzeniem płynów w przewodzie słuchowym, przebitą błoną bębenkową, nadciśnieniem czy cukrzycą. Utrata słuchu może być również dziedziczna. Jedynym kluczem i pierwszym niezbędnym krokiem do poprawy jakości życia osób z zaburzeniami słuchu jest skuteczna diagnostyka. Bardzo często osoby starsze, które nie słyszą dobrze popadają w depresję lub wycofują się z życia społecznego, ponieważ czują się sfrustrowane lub zawstydzone tym, że nie rozumieją, co zostało powiedziane – mówi Ada Lewandowska, Dyplomowany Protetyk Słuchu w Amplifon. W ramach Ogólnopolskiej Akcji Badania Kondycji Słuchu realizowanej przez Amplifon w lipcu i sierpniu skorzystać można z całkowicie bezpłatnych i niezwiązanych z dodatkowymi zobowiązaniami badań. Kompleksowa diagnostyka realizowana w ramach akcji obejmuje następujące kroki:

  • otoskopia,
  • audiometria tonalna na przewodnictwo powietrzne,
  • audiometria tonalna na przewodnictwo kostne,
  • audiometria mowy (socjalna wydolność słuchu),
  • próg dyskomfortu.

Aby zapisać się na badanie, wystarczy skontaktować się z jednym z 90 gabinetów Amplifon, których wykaz dostępny jest na stronie https://www.amplifon.com/web/pl/nasze-gabinety

O badaniu:

Dane zamieszczone w materiale pochodzą z badania opinii przeprowadzonego przez instytut IQS metodą CAWI na reprezentatywnej grupie Polaków (n-800) w lipcu 2021 roku.

Amplifon to światowy lider pielęgnacji słuchu posiadający 11 400 punktów sprzedaży w 26 krajach na 5 kontynentach. Od lat pracuje nad poprawą życia milionów ludzi, pomagając im na nowo odkryć wszystkie emocje związane z dźwiękiem. W portfolio marki dzięki ogromnemu doświadczeniu oraz rozwiniętym technologiom znajdują się wysoce spersonalizowane i innowacyjne aparaty słuchowe.