🌺 Viva Seniorzy 🌺 11-12 października 🌺 Czekamy na Was!  

Organizator:

Flexi.pl – portal dla aktywnych 50+

Podziel się

Flexi.pl – Najlepsze przed Tobą, bo PESEL w niczym nie ogranicza

Trendy populacyjne jasno pokazują, że społeczeństwa starzeją się w szybkim tempie – widać to także w Polsce. GUS oraz Eurostat szacują, że w 2030 roku liczba osób powyżej 60 lat będzie stanowiła w Polsce aż 29% ogółu ludności. W 2040 wzrośnie z kolei do 34%. Co za tym idzie? Na dojrzałe pokolenia muszą zwrócić baczną uwagę zarówno pracodawcy, jak i dostawcy usług. Generacja 50+, 60+, 70+ i więcej plus, to ludzie wartościowi, stanowiący coraz większą siłę nabywczą. Te potrzeby adresuje właśnie portal Flexi.pl, który istnieje od 2020 roku. Inspirujemy aktywność w życiu zawodowym i prywatnym w przestrzeni, którą twórcy konceptu zdiagnozowali jako Pokolenie Flexi – osoby aktywne, zaangażowane, z entuzjazmem podchodzące do życia, poszukujące nowych rozwiązań.

Manifestując siłę generacji 50+, czyli jak inspiruje Flexi.pl?

Na portalu Flexi.pl można znaleźć: ogłoszenia o pracy dla osób z pokolenia 50, 60, 70 plus. Oferta stale się poszerza, dołączają też nowe organizacje. A przy tym równolegle zwiększa się społeczna świadomość, że pracownik 50+ legitymuje się wiedzą i doświadczeniem, a zespół złożony z różnych pokoleń, to zespół efektywny.

Flexi.pl w ramach dostępnych propozycji zaprasza też Użytkowników do publikowania informacji o swoich zawodowych osiągnięciach, a także tych związanych z pozyskiwaniem zleceń na drobne prace (jak remonty mieszkania, tworzenie treści, pieczenie ciast, montaż filmów). Baza Specjalistów, a więc miejsce, gdzie prezentują się np. managerowie, lingwiści, publicyści, szkoleniowcy, a nawet Noblista i Prezydent, to szybki, intuicyjny i niewymagający opłat sposób, by pokazać siebie oraz unikalne kompetencje.

Aktywność 50+ z kolei to przestrzeń w ramach portalu Flexi.pl, gdzie prezentujemy propozycje spędzania czasu wolnego w wielu obszarach. Informacje kulturalne, edukacyjne, związane z działalnością charytatywną, pobudzają do aktywności. Zachęcamy podmioty do rejestracji i korzystania z tej funkcjonalności, tj. dodatkowej możliwości eksponowania swojej działalności i dotarcia do nowego audytorium ze swoją ofertą. Pomysły na aktywność, która nierzadko przeradza się w pasję, Flexi.pl chętnie pokazuje, aby inspirować swojego Odbiorcę.

Inspirujemy także poprzez ukazywanie historii nietuzinkowych postaci, reprezentantów generacji. W tej przestrzeni można poznać ludzi 50+ realizujących wartościowe inicjatywy. A także zgłębić ciekawe rozmowy pokazujące, jak w sposób angażujący i z pomysłem spędzać czas. Treści te podkreślają, że Pokolenie Flexi, dzięki doświadczeniu różnych ustrojów i zmian społeczno-ekonomicznych i kulturowych, dziś jest gotowe i otwarte na zmianę. A zasobami, którymi dysponuje, dzieli się chętnie.

Flexi.pl jako portal pracy i aktywności dla osób 50, 60, 70 plus, mając na uwadze społeczny kontekst odpowiedzialności, w swojej działalności troszczy się także o ukazanie, że krzywdzące sądy, stereotypy, dyskryminacja na tle wieku, to zjawiska, które należy dzięki edukacji i wprowadzaniu systemowych rozwiązań, stopniowo eliminować. A w dyskursie społecznym dążyć do pokazania potencjału generacji. Pokolenie Flexi, za którym semantycznie idą, otwartość, elastyczność i witalność (bo język kształtuje społeczne postrzeganie i nawet w tym obszarze warto podkreślić otwartość generacji na nowe rozwiązania), chce mieć wpływ na rzeczywistość.

Dlatego w sekcji dedykowanej decydentom rynku pracy, HR-owcom, managerom i firmom, obok możliwości prowadzenia rekrutacji i pozyskania dzięki Flexi.pl lojalnego pracownika z grupy 50+, agregujemy content wizualny i pisany, ukazujący korzyści z zatrudniania generacji. Wskazujemy na szanse, analizujemy problemy, stawiamy tezy, wyciągamy wnioski na temat rynku pracy i roli generacji 50+. Wraz z zaproszonymi ekspertami, dzielimy się wiedzą w tych zakresach.

 

Czekamy na Ciebie! Wspólnie przełamujmy stereotypy i pokażmy siłę generacji!

Flexi.pl podkreśla w dyskursie społecznym, że aktywność nie jest sprzężona z metryką. A PESEL nie deprecjonuje. Pokolenie 50+ ma wiele do zaoferowania,  a ponieważ satysfakcja rośnie z wiekiem, to właśnie teraz jest odpowiedni czas, by realizować swoje pasje i marzenia. I dzielić się tym, co wartościowe. Zostając częścią aktywnej społeczności, pokazujesz, potencjał swojej generacji. Wszystko przed Tobą!