🌺 Viva Seniorzy 🌺 11-12 października 🌺 Czekamy na Was!  

Organizator:

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu wspólnie z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu utworzyła „telefon dla seniora”

Podziel się

Telefon powstał z myślą niesienia pomocy seniorom, którzy mają jakiś problem i szukają porady.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu udzielają porad dotyczących współczesnych zagrożeń z jakimi seniorzy mogą się spotkać w życiu codziennym. Informują również zainteresowanych gdzie w razie konieczności uzyskać pomoc w danej sprawie oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

 

W każdy wtorek w godzinach 12-14 chętne osoby mogą zadzwonić ze swoimi problemami do dyżurującego policjanta, który udzieli im szczegółowej porady w przedmiotowej tematyce. Istnieje również możliwość umówienia się na spotkanie z policjantem poprzez wcześniejszą telefoniczną rejestrację. Rejestracji można dokonywać w godzinach dyżuru telefonicznego policjanta. Spotkania odbywają się w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu w specjalnie przygotowanym do tego pokoju z zachowaniem wszelkim form bezpieczeństwa.

Serdecznie zachęcamy wszystkich seniorów do skorzystania z przedmiotowego przedsięwzięcia. Dyżury w każdy wtorek w godzinach 12-14 pod numerem telefonu 887-666-508 (zapisy na spotkania także pod tym numerem).