🌺 Viva Seniorzy 🌺 11-12 października 🌺 Czekamy na Was!  

Organizator:

Konkurs Laur Seniora 2022

Podziel się

Rozpoczął się konkurs Laur Seniora 2022. Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 20 września 2022. Zgłoś się już dzisiaj!

CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

Celem Konkursu jest szeroka promocja dedykowanych specjalnie seniorom produktów, usług lub działań, wyróżniających się pod względem funkcjonalności lub zaspokajających potrzeby i oczekiwania tej grupy społecznej, a oferowanych przez producentów lub usługodawców, jak również realizowanych przez stowarzyszenia lub inne organizacje.

Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

  • PRODUKT – pod uwagę będzie brana funkcjonalność produktu, dostosowanie go do potrzeb seniora, jak również dostosowanie do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością;
  • USŁUGA – pod uwagę będzie brana przyjazność (prostota, czytelność) w zrozumieniu, uczciwość, rzetelność i atrakcyjność usługi;
  • ORGANIZACJA - działająca na rzecz seniorów organizacja, przy ocenie której pod uwagę będzie brana jej działalność skierowana na zaspokojenie konkretnych potrzeb seniorów, jak również sposób prezentacji jej działań na Targach.

 

CZAS I MIEJSCE KONKURSU

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 01-30.09.2022 r., przy czym:

  • zgłoszenia mogą być składane przez Uczestników do dnia 20 września 2022 r.;
  • ogłoszenie wyników odbędzie w dniu 30 września 2022 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas Targów 

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO KONKURSU?

  1. Uczestnikami Konkursu mogą być producenci, usługodawcy, stowarzyszenia lub organizacje, działające na rzecz seniorów lub oferujące produkty lub usługi skierowane specjalnie dla tej grupy społecznej (dalej Uczestnicy), będący jednocześnie wystawcami Targów w roku 2022.
  2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY REGULAMIN KONKURSU

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Martyna Wlekły
Martyna Wlekły