🌺 Viva Seniorzy 🌺 11-12 października 🌺 Czekamy na Was!  

Organizator:

Mistrzostwa Wielkopolski Seniorów w Szachach

Podziel się

Drugie dnia trwania Targów Viva Seniorzy, odbędą się Mistrzostwa Wielkopolski Seniorów w Szachach, którego organizatorem jest Wielkopolski Związek Szachowy. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami wzięcia udziału w zawodach.

1. Cel zawodów:
- Popularyzacja szachów wśród seniorów w województwie wielkopolskim.
- Integracja środowiska szachowego w Wielkopolsce.
- Wyłonienie Mistrzów Wielkopolski w szachach.


2. Termin i miejsce:
Sobota, 1 października.2022 r.
Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon nr 3
Rozpoczęcie turnieju godz. 10.30, potwierdzenie uczestnictwa do godz. 10:25.


3. Organizatorzy:
- Wielkopolski Związek Szachowy.
- Grupa MTP


4.System rozgrywek:
- System szwajcarski na dystansie 7 rund.
- Tempo gry: 10 minut dla zawodnika na partię.


5. Uczestnictwo:
Mistrzostwa mają charakter otwarty dla wszystkich urodzonych przed 1973 r.


6. Wpisowe:
20 zł płatne przez formularz zgłoszeniowy na stronie: https://www.chessmanager.com/tournaments/4874533128372224
Po opłaceniu wpisowego, wejście na Targi Viva Seniorzy! 2022 będzie bezpłatne.


7. Nagrody i wyróżnienia:
Puchary, medale, dyplomy i nagrody-upominki za zajęcie miejsc I-III i dla najlepszej kobiety.
Najlepszy mężczyzna uzyska tytuł Mistrza Wielkopolski Seniorów 2022
Najlepsza kobieta uzyska tytuł Mistrzyni Wielkopolski Seniorów 2022


8. Sędziowanie:
Sędzia główny: IA Maciej Cybulski
Podczas zawodów decyzja sędziego głównego jest ostateczna.


9. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do dnia 30 września 2022 r. należy przesłać poprzez stronę
https://chessmanager.com/pl/tournaments/6210275961208832
W dniu zawodów zgłoszenia będą przyjmowane tylko pod warunkiem wolnych miejsc.


10. Inne:
Za zdolność zdrowotną, bezpieczeństwo i zachowanie zawodników w czasie trwania turnieju odpowiadają
oni sami. Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego Komunikatu Organizacyjnego
turnieju oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora i sędziego
głównego w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych uczestników zgodnie z RODO jest Wielkopolski Związek Szachowy.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych
zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań
dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
Prawo interpretacji niniejszego Komunikatu należy do Organizatora