🌺 Viva Seniorzy 🌺 11-12 października 🌺 Czekamy na Was!  

Organizator:

Prelekcje KIDO - Krajowej Izby Domów Opieki

Podziel się

Wsparcie placówek opiekuńczych działających w obszarze opieki nad osobami starszymi to spore wyzwanie. Podjęła się tego Krajowa Izba Domów Opieki. Ta prężnie działająca instytucja zaprasza na Targi VIVA Seniorzy, gdzie wystąpi w dwóch prelekcjach.

Kido - Krajowa Izba Domów Opieki to pierwsza w Polsce inicjatywa, która służy integracji środowiska instytucjonalnej opieki senioralnej.

KIDO udziela wsparcia placówkom opiekuńczym działającym w obszarze opieki nad osobami starszymi.
Współpraca oraz członkostwo w Izbie umożliwia skorzystanie z zalet profesjonalnie przygotowanych, skoordynowanych form pomocy. Takie działanie, to gwarancja komfortu i poczucia bezpieczeństwa w realizowaniu zadań opiekuńczych. Izba to także idealna platforma do wzajemnej wymiany doświadczeń.
W ramach wydarzenia VIVA Seniorzy KIDO wygłosi dwie prelekcje edukacyjne, które będą przydatne każdemu, kto z opieką senioralną ma styczność, a może i przyszło mu zmierzyć się z dylematami w tym zakresie.


Zapraszamy na dwa wykłady:

  • Instytucje i organizacje wspierające opiekę senioralną – piątek 11:50-12:20
  • Jak wybrać dom opieki dla siebie lub osoby bliskiej? - sobota 13:10-13:40

Gwarantujemy dużą dawkę bardzo wartościowej wiedzy!